Hvar Finner Jag Hvilan Sa Skon


Hvar finner jag hvilan så skön?
Hvar blifver min ande helt nöjd?
Hvar finnes den källan så ren,
Som fyller mitt hjärta med fröjd?
Hvar finner fag slut på all jordens kval?

Kör:
I himlens sal,
I himlens ljusa sal,
I himlens sal,
I himlens ljusa sal!

Hvar skall jag min jesus få se
I härlighet såsom han är?
Hvar finner mitt hjärta sin ro,
Sin vän framför andra så kär?
Hvar slipper jag sorgernas myckna tal? [Kör]

Så hjälp mig då, Jesus, at snart
Få sjunga min jublande sång,
Däruppe med skaran så stor,
Du tvagit med blodet en gång!
Ja, buar du mig själf genom dödens dal

Kör:
Till himlens sal,
I himlens sal,
I himlens sal,
I himlens ljusa sal!