Hvarfor Sucka Hvarfor Klaga


Hvarför sucka, hvarför klaga,
Om ej allt är dig i lag?
Nåd, förlåtelse och aga
Höfves barnen hvarje dag.
Var blott stilla,
Var blott stilla
Under Herrens kärlekslag.

Utan kors kan du ej vara,
Om du lif i Kristus fått,
Ty, hur skulle han väl spara
På en sak, som gör så godt.
den han älskar,
Den han älskar
Agar han till nytta blott.

Agan är ju ock beviset
Att du är en äkta son.
O, så fly då ej för riset,
Löp ej undan därifrån,
Se din Fader,
Se din Fader,
Om din välfärd helt är mån.