Hvarje Stund Vid Jesus Broest


Hvarje stund vid Jesu bröst
Får jag njuta frid och tröst,
Äfven när min tro är svag,
Tröst i blodet äger jag.

Kör:
Tröst i blodet hvarje stund,
Hvilken säker ankargrund!
Hända hvad som händ vill,
Evigt hör jag Jesus till.

Ljus af Kristi klarhets ljus
Lyser i mitt hjärtas hus.
Han mig leder med sin hand
Genom detta ökenland. [Kör]

Sång, när Jesus gläder mig
Bön, när han fördöljer sig!
Uti fara städs’ han vill
Hjärtats nödrop lyssna till. [Kör]

Lita på hans dyra namn,
Ljufligt somna i hans famn,
Bäras ini himlens slott,
Det är barnens sälla lott. [Kör]