Hvem Ar Den Stora Skaran Dar


Hvem är den stora skaran där
Med palm i hand?
Hvar hjässa segerkrona bär
På evighetens strand.

I sida, hvita kläders glans
Den står för Gud
Med oförvissnad bröllopskrans
Liksom en smyckad brud.

Jo, skaran kom från lifvets strid,
Från tidens nöd;
De alla gått till himlens frid
Igenom salig död.

Ett tecken på hvar panna klart
Du flamma ser;
Förr var det doldt, nu uppenbart
Hvad glans åt dem det ger!

En gång som främlingar de tått
I ökenland
Och lifvets smärtor smaka fått
Och bränts af solens brand.

Från syndens väg de veko af
Till Lammets spår.
Sitt kors de buro till sin graf;
Det var en vandring svår.

Nu är den slutad – inför Gud
De stå med fröjd
Och höja segersångens ljud
På ljusa himlens höjd.

Och änglar omkring tronen stå
Med dem hos Gud
Och gyllnes harpors strängar slå
Till deras sångers ljud.

Och deras jubel slut ej tar
Till evig tid:
De äro hos sin Gud, sin Far
I salighet och frid.