Hvi Kvider Kjod Og Blod Sig Saa


Hvi kvider Kjod og Blod sig saa
For Dodens sidste Time?
Hvi falder det os tungt at gaa,
Vi arme Pillegrime,
Naar Herren vil, at vi skal til
Vort Hjem i Himlen haste,
Og i vor Grav vor Vandrings-Stav
Og Byrde fra os kaste?

Ak Herre, lær mig ret at do,
Ag, naar min Tid er omme,
Mit Kald fra denne Verdens Ø
I en god Stund maa komme!
At mig til Gavn i Jesu Navn
Jeg frydefuld i Aanden
Maa mode dig frimodelig
Med lampen tændt i Haanden!

Nu vel! jeg mig med Glæde da
Indsvober i mit Lagen,
Indtil jeg horer Lyden fra
Guds Rost paa Dommedagen.
En vel bered Samvittighed
Gud give mig at bære!
Lad saa min Krop kun raadne op,
Den raadner dog til Ære!