Hvi Suckar Hvi Klagar Jag Har


Hvi suckar, hvi klagar jag här?
Är Herren, min Gud,icke när?
Min Frälsare god,
Som ingifver mod,
Han är mig ju når.

Hvi suckar, hvi klagar jag väl?
Har Gud ej förlossat min själ?
Förlossat har han
Från afgrundens band
Min dyrköpta själ.

Hvi suckar, hvi klagar jag än
Är Gud ej i Kristus minvän?
Jo, visst är han det;
I Kristus jag vet,
Att Gud är min vän.

Hvi suckar, hvi klagar jag då?
Skall han meg ej skydda också?
Jo, skydda han skall
För otro, för fall
Mig arme också.

Jag sucke, jag klage ej mer
Sin tröst han mig gifvit och ger;
Min själ andlas nöjd,
Ty himmelens fröjd
Han gett mig och ger.