Hvo Oerer Har Han Hoere Til


Hvo Øren har, han hore til,
Hvor Jesus paa os klager,
Og Sæden af hans Haand ei spild,
Men den til Hjerte tager!
Se, Tiden gaar, Guds host er nær
Hvor Livsens sæd ei saaet er,
Der bli’r en ode Ager.

O Jesus, lad mit haarde Sind
Dig vel beredet være,
Paa det Guds Ord kan trænge ind,
Og gode Frugter bære,
Som folge med i Hobetal
Til Himmerig, naar hostes skal,
Dit Navn til Pris og Ære!