Hvo Paa Gud Tror


Hvo paa Gud tror,
Han sikker bor
I Himlen og paa Jorden;
Hvo stadig staar
I Jesu Saar,
Han er Guds Arving vorden;
Thi vil jeg mig
Altid paa dig
Med Hjertets Haab forlade,
Herre Jesu Christ,
Du est forvist
Min Trost i Dodens Vaade.

Om derimod
End Djæv’len stod,
Og Verden vilde stride,
Du vist den er,
O Jesu kjær,
Som deres Magt kan bryde,
Og naar jeg dig
Kun har i mig
Med din Aand, Kraft og Naade,
Saa kan forvist
Ei Djæv’lens List
Og Dodens Vold mig skade.

Det troster mig
Ret inderlig,
Du kan mig det forlene,
Hvad som mig skal
I Himlens Sal
Og her paa Jorden tjene;
Giv retvis Bod,
Forny mit Mod,
Til Liv og Sjæl mig redde!
Ak, Herre kjær,
Hor min Begjær,
Gjor det, jeg her mon bede!