Hvo Ved Hvor Naer Mig Er Min Ende


Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?
Se Tiden meget hastig gaar!
Hvor let, hvor snart kan det sig hænde,
At jeg herfra at vandre faar?
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Det kan langt anderledes blive
Med mig, for Dagen vorder endt,
Thi medens jeg er her i Live,
Jeg med Dods Fare er omspendt.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod,
Min sidste Afskeds-Time god!

Lær mig, o Gud, ret at betænke
Min Dod, og, naar jeg segner ned,
Min Sjæl i Jesu Saar at sænke,
Og do i sand Bodfærdighed!
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Fra Verden, som er fuld af Fare,
Lad mig i Tide sondre mig,
At, naar du kalder, jeg kan svare:
Mit ske, som det behager dig!
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Dæk al min Synd, o milde Fader,
Med Kristi dyre Værdskyld til!
Min Tro paa den sig fuldt forlader,
I den jeg Hvile finde vil.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Fra Jesus intet mig skal rive,
Ei Livet og ei Dodens Bud,
Hans Ord min Troster-Stav skal blive,
Thi han min Herre er og Gud.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Min Jesus jeg mig ifort haver,
Da jeg blev dobt i Daabens Vand,
Du derfor mig med Trost begaver,
Og som dit Barn mig tager an.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Mig Jesus æde lad og drikke
Sit sande Legeme og Blod,
Thi glemmer han mig vistnok ikke,
Jeg bliver hans, han er mig god.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Saa lad mit Endeligt kun komme!
Min Jesus Omhu for mig bær,
At det skal vorde mig til Fromme,
Som med hans Blod saa prydet er.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Imidlertid jeg mig fornoier
I ham, og dor i storste Ro;
Jeg er tilfreds, som Gud det foier,
Og har til ham en stadig Tro.
Min Gud, gjor dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!