Hvo Vil Mig Anklage


Hvo vil mig anklage
Og for dommen drage
Hen paa Sinai?
Synden jeg bekjender,
Og til Jesus vender,
Dermed er jeg fri;
Mod mig da paa Golgata,
Jesus skal min Sat antag,
Hvo vil mig anklage?

Hvo vil mig beskylde,
Syndens lægte Bylde
Kradse op paany?
Hvad jeg mod min Vilje
Synder, forestille
Som en Tordensky?
Jesus har gjort Saten klar,
Og mig giver Naadens Fylde,
Hov vil mig beskylde?

Hvo vil mig fordomme?
Jesu Blodestromme
Sænker jeg mig i;
Gud for alle Riger
Dommer selv og siger:
Denne han er fri,
Han er to’t i Jesu Blod;
Satan, Synd og Dod maa romme;
Hvo vil da fordomme?