Hvor Gaar Du Hen


Hvor gaar du hen,
O sode Himmel-Son?
O Sjæleven, du hittes vel igjen
For din Moders Sorg og Bon!
Du stunder did, hvor du kan
Med Forstand
Og Himmel-Visdom se,
At Gud kan Ære ske.
Verdens Visdom er kun Skarn,
Mande-Vid kun morkent Garn
For dig, lille Tolvaars-Barn.

O Jesu, som Forstod
Forældres Ret,
Og med dem kom saa lydig og saa from
Til dit ringe Nazaret,
Lær du mig saa, lyde Gud
Og hans Bud,
Forældre ogsaa med
En ydmyg Kjærlighed,
At jeg, som i Alder, maa
Frem i Herrens Visdom gaa,
Og din Naade evig faa!