Hvor To Og Tre Forsamlet Er


Hvor to og tre forsamlet er
Udi dit Navn, o Herre,
Der vil du selv dem træede nær,
Og midt iblandt dem være;
Du endnu hint det Under gjor,
Og kommer ind ad lukte Dor
Til alle dine Kjære.

Du være vil med dem hvor Dag
Alt indtil Verdens Ende.
Saa komm, dit Sæde hos os tag,
Og gib dig klart tilkjende.
At Aanden blir af Ordert varm,
Og maa af Glæde i for Barm
Ved di Fredshilfen brænde!