Hvordan Takker Vi Vor Herre


Hvordan takke vi vor Herre,
For han gav sin Son herned?
Mange skjonne lidt, desværre,
Paa saa stor en Kjærlighed;
Deres onde Syndelyst
Dække de med Naadens Trost,
Vil af Jesus intet lære,
Og dog sande Kristne være.

Vistnok ingen Sjæl fordommes,
Naar man paa sin Jesus tror,
Naadens Kilde aldrig tommes,
Naaden er og bliver stor;
Men det er en afsagt Dom,
Siden Jesus til os kom,
Skal man sig fra SYnden vende,
Eller ogsaa evig brænde.

At du vil i dine Lyster
Fare fort, som du er van,
Og dig dog ved Jesus troster,
Gaar i Evighed ei an.
Kjære Hjerte, Et af To:
Enten udi Bon og Tro
Syndens Vei at fly og hade,
Eller lide Sjæleskade.

Lyset er i Verden kommet;
Veed du ogsaa om du tror?
Har du nogen Tid fornummet,
At din Jesus i dig bor?
Har hans Naade-Straalers Kraft
I din Sjæl sin Virkning havt?
Kan du i dit Hjerte finde,
At der er et Lys derinde?

Hvordan gaar man dog og drommer
Udi saadan vigtig Sag,
Og i Sikkerhed forsommer
Naadens dyrbare Dag!
Sagen burde vides vist,
Mens der end er Bedrings Frist.
Evig, Evighedens Tanke
Bor jo vore Sanser sanke.

Bort, du Syndens fæle Taage,
Satans helvedsorte Magt!
Det er Tid engang at vaage
Og at passe paa sin Vagt;
Det er Tid at sanse Vel
Og at sorge for sin Sjæl;
Det er Tid at forekomme
Herrens grumme Vredes Domme.

Gud, som Lyset lod opklare
Udi Naadens blide Aar,
Vil og ingenlunde spare
Den, som dette Lys forsmaar.
Vil du vende Ryggen til,
Gud dig fra sig stode vil;
Den, som ei vil Lyset kjende,
Han skal sig paa Lyset brænde.

Lad din Naades glans oprinde,
Sode Jesus, at jeg maa
Derved altid Veien finde,
Som jeg bor at vandre paa!
Vær min Formand, at jeg ei
Kommer paa den brede Vei,
Eller fra dit Fodspor viger,
Til jeg ind i Himlen stiger.