Hvorhen Skal Jeg Dog Fly


Hvorhen skal jeg dog fly
Fra Lovens Tordensky
Med mine Synder mange,
Hvor skal jeg Trosten fange?
Thi hele Verden vide
Ei lette kan min Kvide.

O Jesus, naaderig!
Med Hjertens Sorg til dig
Jeg paa dit Ord fremtræder,
Mig ved din Naade glæder,
Og tror, hvad du forjætter,
Dit Blod min Synd udsletter.

Jeg arme Dodsens Barn,
Omsnært af Syndens Garn,
Til dig i Troen haster,
Og i din Favn mig kaster,
I Naadens Dyb jeg sænker
Den Kval, som Hjertet krænker.

Jeg ser, mit Skylde-Brev
Til Korset naglet blev,
Og i din Grav i Haven,
Der er min synd begraven
Til evig Skjul og Gjemme,
Hvi vil jeg mig da gremme?

Jeg meget har behov,
Men Gud ske evig Lov!
Alt, hvad jeg kan begjære,
Hos dig jeg faar ja mere;
Min Kraft i dig jeg finder,
Hos dig min Sorg forsvinder.

Om Satans hele Magt
Sig hade mod mig lagt,
For mig fra dig at skille,
De faa ei, hvad de ville,
Thi du mig Seier giver,
Dit Blod min Frelse bliver.

Men boi, o Sjæleven,
Min Hjertens Hu derhen,
At jeg maa alt modstride,
Som mig fra dig vil slide,
Og altid her i Live
Dit Legems Lem forblive.