I Den Ljusa Morgonstunden


I den ljusa morgonstunden
Af din lefnads korta vår
Fly till honom, som beständigt
Efter dig så troget går!
Gif ditt hjärt nu åt Jesus,
Han dig aldrig svika skall,
Men dig följa hela vägen
Och bevara dig för fall!

Dröj ej, tills den kulna hösten
Gjort dig stapplande och svag,
Nu står solen högt på fästet,
Nu är salighetens dag!
O, så börja nu din vandring
Mot ditt rätta fadershem,
Och låt blick och hjärta stadigt
Vändas mot Jerusalem!