I Denne Stund Vi Gjore


I denne Stund
Vi gjore, meenig Mand,
Som med ein Mund
Vor Bon af Hjertens Grund:
Los os Gud, af Syndens Band!
Miskunde dig, vær os mild,
Giv os til
For Jesu Kristi Dod,
Frels os af al vor Nod!
Væk os op, den Aand os send,
Alle Syndere omvend,
Ordets Lys i os optænd!