I Djupet Af Mitt Hjarta


I djupet af mitt hjärta
En stad jag högt åtrår:
Jerusalem,
Det sälla hem,
Där all min nöd och smärta
Sitt pass och afsked får.
I djupet af mitt hjärta
Den staden jag åtrår.

Inom dess portat klara
Där gråter ingen mer.
Uti Guds stad
Där är man glad;
Ej sorg, ej rop skall vara
Där städs’ man Lammet ser.
Inom dess portar klara
Där gråter ingen mer.