I Fred Er Jeg Nu Faret Hen


I Fred er jeg nu faret hen,
Jeg fundet har min Hjertens Ven
Den Frelser, Gud har mig bered,
Et Lys for al sin Kristenhed;
Nu sover jeg godt i min Grav,
Til selv han vækker mig deraf.

Opstandelsen og Livet vist
Det er din Herre Jesus Krist,
Hvo paa ham tror, han Livet faar,
Om end hans Legems Liv forgaar,
Og hvo som lever og som tror,
Skal aldrig do, det er Guds Ord.