I Hus Og Hjem Hvor Mand Og Viv


I Hus og Hjem, hvor Mand og Viv
Bo sammen et gudfrygtigt Liv
Med Born i Tugt og Ære,
Der leves mangen lyksom Dag,
Der vil hos dem med Velbehag
Den Herre Kristus være.

Har du ham givet Sjæl og Sind,
Og er han kjærlig buden ind,
Og sat i hoiest Sæde,
Da bliver Levestunden god,
Da raader han paa Vaande Bod,
Og vender Sorg til Glæde

Og sidder du i morke Hus,
Med tomme Fad og torre Krus,
Og dine Smaa paa Skjodet,
Og ser med Graad den sidste Rest:
Naar Nod er storst, er Hjælpen næst,
Hvor han velsigner Brodet.

Vor Bon idag til ham vi bær:
O Herre Jesus, kom og vær
Hos Ægtemand og Kvinde!
Hjælp deres Smaa i Verden frem,
Sign deres Bord og Hus og Hjem,
Og lys din Fred derinde!