Jesus Dig Innerligt Kallar Till Sig


Jesus dig innerligt kallar till sig,
Kallar i dag, kallar i dag.
Hvi vill du irra på syndares stig
Längre och längre från Gud?

Kör:
Kallar i dag, kallar i dag,
Jesus dig kallar,
Han innerlight kallar i dag.

Jesus nu kallar de trötta till ro,
Kallar i dag, kallar i dag.
Lägg uppå honom din börda och tro,
Aldrig han störer dig bort. [Kör]

Jesus nu väntar att ta dig emot,
Väntar i dag, väntar i dag.
Kom med din synd och fall ned vid hans fot,
Kom så eländig du är. [Kör]

Jesus nu kallar, o, lyssna med tröst,
Lyssna i dag, lyssna i dag.
Kanske ej mer du får höra hans röst:
Syndare, kom nu till mig. [Kör]