Jesus Doer Og Jorden Ryster


Jesus dor, og Jorden ryster;
O mig Hjerte, skjælv du da!
Dor da hen, I Synde-Lyster,
Dor, og driver langt herfra!
Thi nu dode Gud og Mand
For den onde Lyst, som randt
Op hos os fra Adams Tide,
Deraf al den Dodsens Kvide!

Jesus, jeg din Dod begræder,
For jeg dertil Aarsag gav,
I din Dod jeg mig do glæder,
Ja mit Stov udi min Grav;
Thi mit Liv er i din Dod,
Og, der den dit Hjerte brod,
Din den sode Naade-Kilde
Mig til Liv opbriste vilde.

O min Jesus, gid jeg kunde,
Jesus, gid jeg kunde dog
Do med samme Ord i Munde,
Hvormed du din Afsked tog!
Boi, o boi dit Hoved ed
Til mig udi Dodsens Sved,
At min Sjæl dit Kys maa nyde,
Naar jeg skal min Aand udgyde!