Jesus Du Mitt Fasta Slott


Jesus, du mitt “fasta slott,”
Låt mig gömma mig i dig,
Att “hin ondes” grymma skott
Icke må förderfva mig.
Ack, hvar gång han mätter till,
Fräls mig! du det kan och vill.

Ty du är den säkra borg,
Dit jag alltid trygg får fly
Undan världens nöd och sorg,
Undan stridens larm och gny;
Och i dina djupa sår
Ingen fiende mig når.