Jesus Han Er Syndres Ven


Jesus han er Syndres Ven,
Dette Ord kan Dode vække,
Og os aabne Himmelen,
Naar os Helvede vil skrække;
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Derfor kom han ned paa Jorden.
O den Glæde: Frelseren
Selv et Menneske er vorden!
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Som for alle Syndre dode,
Lagde derved Djævelen
Og hans ganske Rige ode;
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Vil dem fri fra Synden gjore,
Straffen og Forbandelsen
Skal dem aldrig mere rore;
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Endog de sig fra ham vendte,
Hen ud i Fordærvelsen
Og forsætlig Ondskab rendte;
Haster, lober til ham hen!
Jesus han er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven;
Vil de kun saa sant forsage
Ret for Alvor Djævelen,
Gud vil gjerne mod dem tage;
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Vil sig nu med magt forbarme,
Strækker ud mod Synderen
Sine milde Naadens Arme;
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Arme Synder, lad dig sige,
Vend dig om alvorligen!
Du skal finde Naadens Rige.
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven;
Ingen mer i Synden dvæle!
Hor, hvor raaber Frelseren:
Hid til mig, I arme Sjæle!
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.

Jesus han er Syndres Ven,
Horer det, al Verdens Ender,
Falder ind til Gud igjen,
Som udbreder sine Hænder!
Haster, lober til ham hen!
Jesus kan er Syndres Ven.