Jesus Herre Paa Dit Ord


Jesus, Herre! paa dit Ord
Er jeg til min Gjerning rede;
O, den Trost er sand og stor,
Du mig ved din Aand vil lede!
Paa dit Ord og i dit Navn
Al Ting vorder mig til Gavn.

Skal jeg mangen modig Dag
Savne Frugten af min Moie,
Mangen Aften træt og svag
Hovedet til Hvile boie,
Paa dit Ord ved Morgengry
Gaar jeg til min Id paany.

Staar jeg ensom og forladt,
Gjemmer Graven al min Glæde,
Er i Sorgens ode Nat
Ingen Ven med Trost tilstede:
Jesus! dog hos dig er Trost,
Hvert dit Ord er Haabets Rost.

Paa dit Ord jeg trostig gaar
Gjennem Verdens Sorg og Moie,
Ved din Naades Magt jeg naar
Seiers-Palemn i det Hoie;
Til min sidste Stund jeg tror,
Jesus, Herre! paa dit Ord.