Lad Os Bede Lysets Fader


Lad os bede Lysets Fader,
Som sit Navn blandt os har sat
At han os ei overlader
Til en hedensk Visdoms Nat!
At ei nogen andet veed
Sig til Trost og Salighed,
End den Gud og Mand, som dode
For vor Syndeskyld og Brode!

Giv din Kirke Mænd og Fædre,
Som er dig og Sandhed tro!
Alle dannes til det Bedre,
Klintenvisne, Hveden gro!
Troskab Lon af Naade faa,
Hykleri til Skamme staa!
Sandhed herske, Logn adspredes,
Gudsfrygt æres, Kirken fredes!

Da vi glædes kan med Rette
Paa vor Alle-Heldens-Dag.
Gud den Helligaand udrette
I os Herrens Velbehag,
Kalde og forsamle her
Til at mode engang der,
Hvor vi evig skulle smage
Alle Helgens Frydedage!