Maegtigste Kriste Menighedens Herre


Mægtigste Kriste, Menighedens Herre,
Den du har tegnet med dit Kors til Ære,
Skynd dig at hjælpe os af Fiendens Snare,
Dit Folk bevare!

For du selv Striden for de Born saa svage,
Dæmp du vor Fiende, driv hans Magt tilbage;
Hvad sig mod dine Lemmer vil ophoie,
Du selv nedboie!

Fred udi Kirken vi af dig begjære!
Fred udi Landet, Herre Gud, lad være!
Fred udi Hjertet du for alting give
Hos os at blive!

Gjennem af Tiden skal din Godhed prises,
Og hisset evig endnu mer udvises,
Himmel og Jord din Miskund skal bekjende,
Til de faa Ende!