Mange Er Kaldede Vide Vi Vel


Mange er kaldede, vide vi vel,
Udvalgte de ere ei Alle,
Beder Gud om Naade til Liv og Sjæl,
Han ville os aldrig undfalde!
Give os Gud en evig Fred!

Lad os formane vor Frelser kjær,
Vor Brudgom, Jesus milde,
Han ville os hjælpe her og der,
At vi ei vor Salighed spilde!
Give os Gud en evig Fred!

Brylluppet er vel lavet til
I Himmerigs Rige med Ære,
Vor Brudgom maa komme, naar han vil,
Vi ville hos hannem være.
Give os Gud en evig Fred!

Det give os Gud i Himmerig,
Ved Jesum Christum alene,
Hos ham at blive evindelig,
Ham prise, ære og tjene!
Give os Gud en evig Fred!