Med Fred Og Glaede Far Jeg Hen


Med Fred og Glæde far jeg hen,
Ske nu Guds Vilje!
Mit Hjerte trostet er igjen,
Let og stille.
Som mig Gud forjættet har,
Min Dod en Sovn er vorden.

Det volder Krist, min Hyrde god,
Og Frelser kjære,
Som du mig, Herre skue lod;
Han skal være
Liv og Salighed for mig
I Noden og i Doden.

Ham har du for os stillet frem,
Og fuld af Naade
Al Verden til dit Rige hjem
Lader raade
Ved dit dyre Frelsers Ord,
Som lyder langt om Lande.

Han er et Lys for alle Folk,
Som dig ei kjende,
En Hyrde tro, en Sandheds Tolk
Alt til Ende,
Evig dit Folk, Israel,
Til Ære, Fryd og Glæde.