Med Gud Och Hans Vanskap Hans


Med Gud och hans vänskap, hans Anda och ord
Samt bröders gemenskap och nådenes bord
De osedda dagar vi möta med tröst.
Oss följer ju herden, den trofaste herden,
Oss följer ju herden, Vi känna hans röst.

I stormiga tider bland töcken och grus
En skara dock skrider mot himmelens ljus.
Det tåget, dess härlighet världen ej ser;
Men Herren går för dem med segerns baner,
Men herren går för dem med segerns baner.