Med Jesus Vil Eg Fara


Med Jesus vil eg fara
Paa Livsens Ferd i Lag.
Gud, lat den Samferd vara
Alt til min doynad’ Dag!
Det er mi hogste Æra,
Det er mi storste Ros
Hans Fylgjesvein aa vera
Og vandra i hans Ljos.

Min Jesus, Sannings Stjerna,
Lys upp min myrke Veg!
Mitt Hjarta vil so gjrena
Faa fylgja etter deg.
Du lyser enn i Verdi
Som fyrr fraa Betlehem.
Ver du mitt Ljos paa Ferdi,
Til heim med deg eg kjem!

Min Jesus, gjævast Givnad,
Min Eignalut og Skatt!
I all min Gang og Livnad
Meg stOdt fyr Auga statt!
Som vesle Blomen trugen
Ser upp mot Sol og Dag,
Til deg so vender Hugen,
Til deg kvart Andedrag.

Min Jesus, Sarons Lilja,
Blom fagert upp i meg!
Lat ingen Ting meg skilja
Og riva burt fraa deg!
Du Vintre i Guds Hage,
Min kjære Herre Krist!
Unn ogso meg den Lage
Aa veksa som din Kvist!

Du til di Grein meg sette
Alt i min fyrste Vaar,
Med Livsens Dogg meg v”tte,
Gav Sol og signat Aar.
Du vil og Vokster giva
Alt til min sidste Slut:
Latmeg i deg faa liva,
I deg faa anda ut!