Med Konning David Klage


Med Konning David klage
Maa jeg med Hjertens Graad,
Nu kommer Hevnens Dage,
For jeg har overtraad.
Jeg vel det veed,
Det er min Synd urene,
Misgjerning min alene,
Som gjor, at Gud er vred.

O Gud, jeg mig bekjender
For dig en Synder stor,
Jeg merker vel og finder,
Ei andet i mig bor,
End ond Attraa,
Og Sundens Lyster mange,
Som ville mig til Fange
I Satans Strikker faa.

O Herre, dig miskunde,
Min Gud og Skabermand!
Jeg gange maa til Grunde,
Hjælp du, som hjælpe kan!
Jeg slaar min Lid
Til dig, du vil bevare
Min Sjæl fra Satans Snare;
Gud, se i Naade hid!

Dit Ord mit Levnet laster,
Og refser mig med Fynd,
Hjælp, jeg mig ei bortkaster
I Mishaab for min Synd!
O Herre bold,
Lad mig i Troen blive,
At ingen mig skal rive
Udaf din Magt og Vold!

O Kriste, du alene
Mit Haab og Livsens Trost,
Dit Blod gjor Syndre rene,
Dit Ord faar Vundne lost,
Du vil og vist
Mig faa med Gud forliget,
At jeg kan arve Riget
Og finde Ro tilsidst!

O Helligaand, o Herre,
Udaf din Guddoms Magt
Du kan al Sandhed lære,
Som Kristus haver sagt,
Kom til mig du,
Dit Lys i mig optende,
Og lær mig Krist at kjende
Af al min hele Hu!