O Jesu Blif Nar Oss Blif Nar Oss


O Jesus, blif när oss, blif när oss allt fort,
Och sköt oss och bär oss, som alltid du gjort!
Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram:
Lof, pris, tack och ära
Lov, pris, tack och ära
Lov, pris, tack och ära Vår Gud och vårt Lamm!