O Jesu For Din Alterford


O Jesus, for din Alterfod
Vi komme her at knæle,
Og soge der en Helsebad
For vore syge Sjæle.
Vi komme paa dit Guddoms-Ord
Som Gjæster til dit Bryllups-Bord,
At mættes af din Manna,
Giv os en salig Smag derpaa,
At vi til Pris dig synge maa
Et frydfuldt Hosianna.

En storre Skat en onskes kan
Af alt det, man kan have,
End at vor egen Frelsermand
Os giver til en Gave.
Han siger saa, den Himmel-Ven:
Det er mit Legen, tager hen,
Mit Blod jeg vil forære!
Vi faa ham vist saa, som han er,
Vi faa ham paa vor Tro’s Begjær,
Hvad kan der storre være!

Og om jeg ikke kan forstaa
Guds Vei og skjulte Maade,
Jeg tviler intet dog derpaa,
Men lader Herren raade.
En sattig Gjæst har og et Rum
I Herrens Hus og Helligdom,
Min Jesus mig der moder;
Om jeg ei lige veed hans Vei,
Han dog mig, arme Synder, ei
Bort fra sit Bord udstoder.

O kristne Folk, saa kommer nu
Og hjælper os at sjunge;
Vi komme Jesu Dod ihu,
Og vidne med vor Tunge:
Tak, tak, o sode Jesus Krist!
Tak for alt godt, os er bevist,
Tak for din Dod, din Pine,
Tak for du var saa tryg en Ven,
At du dig selv har givet hen,
Kjobt os at være dine!

Pris være dig for hver en Gang,
Du mætted vore Sjæle,
Pris være dig, som hjalp af Trang,
Naar Synd os vilde kvæle!
Gud Fader selv af Himmerig
Til evig Tid velsigner dig,
Som bar dn tunge Byrde,
Du lydig hen til Doden gaar,
Og loste de fortabte Faar
Fra den, os vilde myrde.

Dit Minde skal, o Jesus, staa
Uglemt i Sind og Tanke,
Velsignet i hver lonlig Vraa,
Hvor fromme Hjerter banke;
Og hvor der brydes helligt Brod,
Der skal forkyndes Herrens Dod
Blandt unge Folk og gamle,
Indtil du synlig kommer frem
I Skyen, os at hente hjem,
Og i dit Rige samle.