O Jesu Krist Dig Till Oss Vand


O Jesus Krist, dig till os vänd,
Din Helge Ande till oss sänd;
Vår andakt väck, vår suckan hör
Och oss på lifvets väg själf för.

Upplåt vår mun till idtt namns pris,
På oss din nådes kraft bevis,
Förök vår tro, upplys vår själ
Ditt helga ord att lära väl.

Till dess vi sjunga med Guds här:
Gud helig,helig,helig är,
Och saligt skäda ljusens Far
Bland änglaskaror uppenbar.

Ära ske Fadern och hans Son,
Den Helge And’ i samma tron!
Den heliga treenighet
Ske pris och lof i evighet!