O Jesu Lov Og Aere


O Jesus, Lov og Ære
Ske dig i Evighed!
Du Troen os formere,
Og give os din Fred.
Din Kjærlighed os unde
Saa stærk og Hjertesod,
Hjælp os i alle Stunde,
I Live og i Dod!