O Jesus Skot Du Om Min Sjal


O Jesus, sköt du om min själ
Och lär mig bjuda gladt farväl
Åt allt, som gör dig hinder!
Låt jorden ej min himmel bli,
Och gör mig du rätt lös och fri
Från allt, som här mig binder!

Det sker ej utan kamp och strid,
Och köttet blöder nog därvid,
Men ack, det må väl blöda;
Blott du, o Jesus, nåd mig ger
Att lefva dig allt mer och mer
Och köttets välde döda!