O Kjaere Gud O Fader Blid


O kjære Gud, o Fader blid,
Vi takke dit i allen Tid,
At du har hidtil naadelig
Os vogtet vel for Djævlens Svig.

Vi bede dig for Kristi Dod,
Bevar os vel fra Sorg og Nod,
Bevogt os med din Englehær
Og med din Aand du os regjer

Vor Far og Mor bevar du saa,
De længe med os leve maa,
Lad os opvokse smukt i Dyd
Og Gudsfrygt være vores Pryd!

Giv os godt Nemme og Forstand,
At lære hvad dig tækkes kan,
Lad i vor Daabes Pagt os staa,
Saalænge vi i Verden gaa!

Lad Synd og Sorg ei hos os bo,
Giv os i Dag (Nat) din fred og ro,
Vi Sjæl og Live befale dig,
Derpaa vi vaage (sove) tryggelig.