O Kjaereste Sjael Op At Vaage


O kjæreste Sjæl, op at vaage!
Thi Dodsens og Helvedes Taage,
Ved Jesu Dod alt er forsvunden,
Og Seieren evig er vunden.

Bort Synder og Laster og Lyder!
Fremskinner, I hellige Dyder!
Thi Jesus vil Hellighed have,
At vi vore Synder begrave.

Hver rense sin Surdeig af Hjerte
Med Graad og Fortrydelsens Smerte,
Al Ondskab fra Sjælen udfeie
Og gamle, vanartige Deige!

Et Paaskelam for os er blevet
Til Slagterbænk ynkelig drevet,
Vor Kristus, vor Glæde og Ære,
Som vilde vort Offerlam være.

Den, som haver Alting i Volde,
Hans Frydefest hellig vi holde
Med Salmer og aandelig’ Sange,
Ja pukke mod Dode og prange.

Gid Renhed hvert Hjerte maa smykke,
Og Sandhed i Sindet sig trykke,
Saa skal vi fra Ondskab udtræde,
Og Paaskefest holde med Glæde!