O Krist Du Sande Lys Og Vei


O Krist, du sande Lys og Vei,
Oplys enhver, dig kjender ei,
Dit Ord udsend, din Hjord former,
At der maa frelses mange fler!

Med Sandheds Magt til Fange tag
De, som fornegter dig idag,
Og kom til dem med Trost og Raad,
Som gaa med lonlig Hjerte-Graad!

Den, som er veget fra dig hen,
O sog ham Herre, op igjen,
Oplad hans Syn, forbind hans Saar,
At salig Styrke-Stund han faar!

Den Dove, gjor hans Horsel let,
Den Stumme lær at take ret,
Den, som ei frit bekjende tor
Sin Tro, i Gud frimodig gjor!

Gjor Aanden stærk og Hjertet stilt,
For hid, hvo sig fra os har skilt,
Sank sammen dem, som spredte gaa,
Stadfæst dem, som i Tvilen staa!

At de med os go vi med dem
Kan folge dig og finde hjem,
Og der tilsidst med trostet Sjæl
Faa hvile fodt og vorde sæl!