O Land Du Salla Andars Land


O land, du sälla andars land,
Där Herren Gud själf bor;
Hogt öfver stjärnehimlens rand,
Långt från förg¨nglighetens strand,
Där skall vår glädje blifva stor,
Där Herren Jesus bor.

Där blir oss ljuft, där blir oss godt,
Där blir oss allt beskärdt;
Hur Gud än skiftar här vår lott,
Ett himmelskt hemland vi dock fått.
Hvad finns på jorden väl så värdt
Att hållas dyrt och kärt?

Där ofvan skyn är detta land
Dj ögat ser det här;
Dess skatter famnar ej vår hand,
Ty bortom dödlighetens strand,
Där Frälsaren och Fadern är,
Vårt hemland det är där.

Och skänktes oss all världens glans,
Och kunde vi än få,
Hvad ypperst uppå jorden fanns,
Hvad nån’sin af en dödlig vanns,
Till detta sälla land ändå
Vår längtan skulle stå.

Som blomman, sluten än i knopp,
Dock mognar ur sitt tvång,
Så skall ock för vår syn gå opp
Guds paradis, som är vårt hopp,
Och högre klinga skall en gång
Hos Gud vår hemlandssång.