Om Dagen Vid Mitt Arbete Jag Tanka


Om dagen vid mitt arbete jag tänka vill pa dig,
Som burit dagens hetta och dagens tyngd för mig.
Som lydig intill döden, ja, intill korsets död
Har löst mitt arma hjärta Ifrån en evig nöd.

Och hvad som eljest vore tungt och svårt på många sätt,
Det gör din nåd, o Jesus, för mig så ljuft och lätt;
Ty kan jag endast tänka, vid hvad jag tar mig för:
Det gör jag för min Jesus, hur lätt jag då det gör.