Om Han Komme I Dag Din Herre Och Gud


Om han komme i dag, din Herre och Gud,
Skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde i dag, det kallande ljud
Af basunen från himmelens sky,
Skulle fröjd eller ångest dig fatta?

Månne allt, hvad som nu är viktigt och strot,
Jämväl då skulle synas dig så?
Månne allt, hvad i dag blir taladt och gjordt,
Blefve taladt och gjordt äfven då?
Besinna dig, innan du svarar!

Månne det eller det, som trycker dig nu
Och som vållar så mångfaldig nöd,
Skulle trycka dig då? O, månne väl du
Skulle sörja för kläder och bröd
Med hedningens oro i hjärtat?

Om han komme i dag, rättfärdig och vis,
Till att ställa oss all för sig,
Månne människors dom och människors pris
Skulle synas af värde för dig
Eller falla med tyngd uti vågen?

Om han komme i dag – o pröfva dig än,
Medan anskriet dröjer, och säg:
Är hans ankomst dig kuar, eller fruktar du den?
O, hvart leder dock slutlight din våg?
Den stund du ej menar han kommer!