Om Jag Agde Allt Men Icke Jesus


Om jag ägde allt, men icke Jesus,
Vore lifvet värdt att lefva då?
Kunde väl mitt hjärtas oro stillas
Blott med det som icke skall bestå,
Kunde väl mitt hjärtas oro stillas
Blott med det som icke skall bestå.

Om jag ägde allt, men icke Jesus,
Vore vinsten värd en lifslång strid?
Är väl jordefröjden värd att nämnas
Mot en enda stund af jesu frid?
Är väl jordefröjden värd att nämnas
Mot en enda stund af jesu frid?

Om jag ägde rikedom och kärlek
Och bland människor ett äradt namn,
Men ej nå got hopp för evigheten,
Och för redlös farkost ingen hamn.
Men ej nå got hopp för evigheten,
Och för redlös farkost ingen hamn.

Om jag ägde allt, men icke Jesus,
Och hans kärlek intill korsets död,
O, hvarthän i hela vida världen
Skulle jag väl fly i hjärtenöd?
O, hvarthän i hela vida världen
Skulle jag väl fly i hjärtenöd?

O hur tomt är allt i vida världen
Utan Jesu är blott synd och nöd.
Utan Jesus är ock evigheten
Idel mörker, gråt och evig död.
Utan Jesus är ock evigheten
Idel mörker, gråt och evig död.

Om jag kunde lefva utan Jesus,
O hur ginge det att dö en gång?
Utan honom i den mörka dalen,
Utan honom evighteten lång.
Utan honom i den mörka dalen,
Utan honom evighteten lång.

Hvilken lycka att ha allt i Jesus:
Läkedom för alla hjärtats sår.
Ingen synd, som icke han förlåter,
Ingen nöd, som icke han förstår!
Ingen synd, som icke han förlåter,
Ingen nöd, som icke han förstår!

Om jag äger Jesus, endast Jesus,
Och i hela världen intet mer,
O, så äger jag dock allt i honom,
Han som nog och öfvernog oss ger.
O, så äger jag dock allt i honom,
Han som nog och öfvernog oss ger.