Om Salighed Og Glaede


Om Salighed og Glæde
Der nu skal synges frit
I de Forlostes Sæde
Og Guds Pauluner vidt;
Thi ved Guds hoire Haand
Er Kristus hoit ophoiet,
Ham Seier stor tilfoiet,
Han Doden overvandt.

Mens han er saa i Live,
Da Do vi ingenlund,
Men skulle frelste blive,
Fortælle Guds Miskund;
Om vi end refses saa,
Vi lægges ned i Grave,
Dog skal vi Livet have,
Udodelig opstaa.

Den Kirkesten grundfaste,
Den Herre Jesus Krist,
De Bygningsmænd forkaste,
Men han er bleven vist
Til Hoved-Hjornesten
For Kirken Guds paa Jorde,
Den Gjerning Herren gjorde,
Des undres hver og en!

Dig, Jesus Krist, ske Ære,
Som kom i Herrens Navn!
Guds Folk velsignet være
Af Herrens Hus og Stavn!
Vi takke hver for sig
Den Herre overmaade,
Thi hans Miskund og Naade
Staar fast evindelig.