Paa Bjerget Har Nu Jesus Endt


Paa Bjerget har nu Jesus endt
Sin Prædiken og Tale,
Nu har han Fod og Hjerte vendt
Ned til de dybe Dale,
Til hver, som i Bodfærdighed
Vil sig tilhannem vende,
Og bekjende
Sin Sot og Sind saa led,
Og ham sin Frelser kjende.

Du kan, o Jesus, om du vil,
Jeg veed, du al Ting mægter,
O ræk din Haand, ræk mig den til,
For ganske jeg vansmægter!
Tal til min Sjæl og giv mig Bod,
Sig, at jeg ren skal være,
Og hjembære
En Sjæl, som i dit Blod
Er renset dig til Ære!