Paa Hans Kors Pilatus Skriver


Paa hans Kors Pilatus skriver:
“Jesus Jode-Konge” klart.
Dette Ord til Anke bliver,
Som til denne Dag har var’t.
Dig i Hu hvo gav det saa?
Hvad du skrevet har, skal staa,
Jesus skal, korsfæstet, bære
Kongenavn, og det med Ære.

Skriv dig, Jesus, paa mit Hjerte,
O min Konge og min Gud!
At ei Vellyst eller Smerte
Dig formaar at slette ud;
Denne, Indskrift paa mig sæt:
Jesus udaf Nasaret,
Den korsfæstede, min Ære,
Og min Salighed skal være!