Sitta Under Korsets Stam


Sitta under korsets stam,
Blicka upp och se Guds Lamm,
Herren vår rättfärdighet,
Det är lif och salighet.

Blodet där är Sonens blod,
Som han göt så huld och god
Äfven för min synd, mitt brott
För att göra allting godt.

Röfvarns bön min bön ock är:
Tänk på mig, o Herre kär,
I ditt rike! Och han har
Ock för mig ett nådigt svar.

Jesus, klädd id blodig skrud,
Öfvergifven utaf Gud,
Är en borgen, att ej jag
Öfvergifs på Herrens dag.

Nu hans verk fullbordadt är,
Nu han mig ock nåd beskär
Att i tron till Fadern gå
Och hans kärlek äterfå.