Sittande Vid Jesu Foetter


Sittande vid Jesu fötter,
Hvilka ljufva ord jag hör!
Lycklig plats, så när min Jesus,
Där jag alltid vistas bör.
Sittande vid Jesu fötter,
Ser jag hän mot flydda da’r,
Ty hans kärlek stor mig följde,
den mitt hjärta vunnit har.

Sittande vid Jesu fötter,
Hvilken fristad för min tro!
Mina synder, sorg och smärta
Där jag lägger och får ro.
Sittande vid Jesu fötter,
Gråter jag och längtar, ber,
Och till svar Guds fullhet skänkes
Hvarje dag jag vistas där.

Frälsare, mig nu välsigna,
Då jag sitter vid din fot.
Se i nåd och kärlek till mig,
Tag ifrån mig klagan, knot.
Gif mig af ditt milda sinne,
Gör mig helig, from och skär,
Att det syns, jag lärt af jesus,
Som mitt allt i alla är.