Skola Vi Val Alla Motas


Skola vi väl alla mötas,
Bortom Jordanflodens brus
Och med alla frälstas skara
Evigt bo i fridens hus?

Kör:
Mötas då, mötas då
På den andra sidan floden,
Få vi mötas bortom floden,
Dit ej några stormar nå?

Få vi mötas i den hamnen
Efter stormar, sorg och pust?
Få vi mötas, kata ankar
Vid den sköna himlens kust? [Kör]

Mötas vi uti den staden,
Som vid lifvets klara älf
Är med jaspis, guld och p¨rlor
Byggd utaf vår fader själf? [Kör]

Där de återlöstas lofsång
Höjs i ljuflig harmoni,
Och allt skapadt inför tronen
Stämmer upp sin melodi. [Kör]

Få vi möta våra kära,
Som här rycktes ur vår famn,
Se dem där uti förklaring
Höra utaf dem vårt namn? [Kör]

Få vi möta Herren Kristus,
När han hämtar hem sin brud?
Få vi slutas i hans armar
Och för evigt lofva Gud? [Kör]