Skurar Af Nad Skola Falla


“Skurar af nåd skola falla”
Detta är löftetvi fått.
Länge på dessa vi väntat
Under de tider som gått.

Kör:
Nådenes skurar –
Ve efter dess nu se.
Droppar af nåd kring oss falla,
µen nu om skurar vi be.

“Skurar af nåd skola falla”
Väckelse återpå nytt.
Måtte i höjd och i dalar
Torkan i regn bli förbytt! [Kör]

“Skurar af nåd skola falla,”
Sänd dem i kraft förr ej spord,
Gif oss en tid af uppfriskning,
Såsom du sagt i ditt ord. [Kör]

“Skurar af nåd skola falla,”
O, att de fölle i dag,
Då vi vår synd nu bekänna,
Be om hans viljas behag! [Kör]